Внимавайте от кого купувате имот

При покупка на апартамент директно от строителя е важно да бъдете внимателни и да спазвате няколко основни правила:

  1. Проверете внимателно строителната фирма. Преценете досегашния ѝ опит, като разгледате вече построени обекти. Стабилните строителни фирми обичайно имат проследима история и множество реализирани проекти.
  2. Преценете могат ли да Ви предоставят достатъчно подробна информация за сградата и жилището, което желаете да закупите. Описанието на Вашия бъдещ имот не се изчерпва само с квадратура и цена. Към него могат да се добавят редица важни характеристики на вложените материали.
  3. Разберете дали могат да Ви консултират компетентно за целия процес по покупката на имот. Предварителната и пълна информация за етапите, през които трябва да минете, и съпътстващите ги задължения могат да Ви спестят много изненади.   
  4. Преценете ангажира ли се фирмата с допълнителни услуги като довършителни работи в имота, поддръжка и управление на сградата, отдаване под наем имотите на собствениците и т.н. Това показва утвърдена организация и Ви гарантира в голяма степен, че фирмата няма да изчезне като фантом, след като Ви е продала имота.

Доверявайте се на фирми с добър имидж и опит, с внимателно обслужване на клиентите, които могат да Ви консултират по широк кръг въпроси, свързани с придобиването на имот, и предоставят подробна информация за използваните материали и технологии.

Информация за строителните фирми можете да намерите на страницата на Камарата на строителите в България (www.ksb.bg), както и в медиите.