Как се грижим за нашите сгради през зимата

Подготовката на сградите преди началото на зимния сезон е важна, за да се предотвратят проблеми при обилен снеговалеж, ниски температури, поройни дъждове и други сезонни неприятности.

В сградите, които поддържа „Планекс“, ние отделяме сериозно внимание и ресурс на превантивните действия. Те започват още през септември, когато се проверява състоянието на покриви, водосточни тръби и линейни оттоци, канализационни шахти и решетки. При наличие на компрометирани места, се вземат незабавни мерки.

По време на активния листопад през октомври, ноември и декември, се следят и почистват регулярно покривите, шахтите, сифоните, за да няма запушвания при поройни дъждове и снеготопене.

При снеговалеж и заледявания в сградите, поддържани от „Планекс“, настилките се третират със щадящи препарати, които са по-ефективни при ниски температури и запазват целостта на настилките. След снежна буря и натрупан сняг, с приоритет за почистване са подходите към жилищните входове, тротоарите и рампите към подземните гаражи. Тези площи се почистват предимно ръчно с гребла и лопати, след което се обработват с препарат за обезледяване. За почистване на по-големи площи като вътрешни открити паркинги, се използва специализирана техника.

Третирането на тротоари и улици със сол е вредна практика. Солта не е достатъчно ефективна, особено при температури под - 6°С. Тогава действието на солта спира, но причинява щети на растителността, може да замърси водната повърхност, както и източниците на питейна вода, и оказва корозийно действие върху настилките. Дори само няколко похода в солени условия са бедствие и за обувките ни. Проучванията сочат, че опесъчаването на улици и входове в зимни условия е една от главните причини за повишената концентрация на прахови частици.