Поддръжка на сгради и имоти

Поддръжката на сгради е дейност, която осигурява цялостен комфорт на обитаването, отлично функциониране на съоръженията, чистота и ред,  съхранява доброто състояние и високата стойност на сградата и имотите в нея. Поддръжката на сгради  изисква екип от специалисти с перфектна техническа компетентност, добра организация, разнообразно оборудване. Какви са основните предимства при наемане на специализирана фирма за поддръжка на сгради и имоти:

  • високо ниво на хигиена в общите части, чрез използването на професионални препарати, консумативи и техника за почистване;
  • специалисти по различни технически въпроси – ВиК, ел. инсталации, строителни дейности и др., които осигуряват безпрепятствено функциониране на всички съоръжения в сградата;
  • редовни огледи на състоянието на сградата и организиране на ремонтни дейности при необходимост;
  • намаляване на експлоатационните разходи и спестяване на финансови средства;
  • директна връзка с мениджъра на сградата, който координира всички необходими действия;
  • комфорт, сигурност и спокойствие на обитаване.

Професионалистите в поддръжката на сгради и имоти спестяват на собствениците време и усилия за свикване на събрания, събиране на такси, организиране на почистване, ремонти дейности и други. От 2003 година „Планекс“ развива услугата за всички, построени от фирмата комплекси. Имаме богат опит и задълбочена експертиза в строителството, ремонтните дейности, поддръжката и управлението на жилищни, ваканционни, бизнес комплекси и отделни домакинства. Ние вярваме, че професионалната поддръжка на сградите запазва стойността на имотите в тях за много дълго време, затова отделяме сериозно внимание на тази дейност.