Промени в архитектурното разпределение и инсталациите на имота

Проектирането на една сграда се подчинява на строги конструктивни и архитектурни изисквания. Спазването на приетите норми е гаранция за безопасната експлоатация и комфорта на бъдещите обитатели в сградата.

Ето защо не е допустимо събарянето на носеща стена, изграждането на баня над килера на съседа от долния етаж или преместването на кухнята в помещението, предвидено за спалня.

Разбира се, има и редица промени, които са възможни и не нарушават конструкцията на сградата или други технически изисквания. Те могат да бъдат:

  • премахване на преграждаща стена между две помещения, които собственикът е решил да ползва обединени;
  • преместване на ключове, контакти и изводи за телевизия и интернет на места, съобразени с бъдещия интериор;
  • извеждане на допълнителни контакти при необходимост, без да се надвишава капацитетът на мрежата;
  • преместване на ВиК изводи на неголямо разстояние от първоначалното им местоположение по проект;
  • промяна в растера на дограмата и/или смяна на стъклопакета.

Ако желаете да направите промени във Вашия имот и искате да сте сигурни дали са възможни, препоръчваме Ви да се консултирате с нашите архитекти и проектанти. По този начин ще се избегнат грешки и проблеми с устойчивостта на сградата и сигурността на Вас и Вашите съседи.

Препоръчително е промените да се извършат още по време на строителството, тъй като така се спестяват време, усилия и допълнителен разход на средства от собственика, а в допълнение – извършват се от строителя на сградата, който носи гаранция за изпълнението.

Всички изменения във вътрешното архитектурно разпределение на имота и инсталациите му след издаване на Разрешение за ползване на сградата могат да бъдат извършени от собственика след одобрение от страна на строителя и проектантите на обекта.