Services Lawyer

Юридическо обслужване

Сделките с имоти, собственост на „Планекс“, се обслужват от правния отдел на компанията. За нашите клиенти осигуряваме цялостно юридическо обслужване и възможност за консултации във всеки от етапите на придобиване на собствеността.

Юристите ни имат ангажимент към:

  • подготовката и индивидуализирането на предварителния договор за покупка на имот, съобразно всеки конкретен случай;
  • подготовката на необходимите документи за нотариално прехвърляне – данъчни оценки, скици, схеми, удостоверения и други;
  • изготвяне на всички допълнителни документи при сделки с банкови кредити; 
  • съставяне на нотариален акт;
  • съдействие и изготвяне на пълномощни по сделките, когато купувачът е възпрепятстван да се яви лично за нотариалното прехвърляне;
  • консултации при специфични случаи и въпроси, свързани с придобиването на собствеността.

 За правните услуги по сделки с наши имоти, клиентите не дължат допълнително заплащане. Като допълнителен реверанс, „Планекс“ поема и половината от такса вписване и нотариалната такса, дължими от купувача при прехвърлянето на собствеността.

Вижте нашите топ оферти
Разгледайте всички актуални имоти