Отдаване под наем

„Планекс“ предлага на клиентите си цялостно управление и отдаване под наем на жилищни, офисни или търговски помещения, като така им дава възможност да получават допълнителен доход и да възвърнат инвестицията си. Нашите експерти ще направят оценка и ще Ви консултират за подходяща наемна цена, за евентуални подобрения в имота и други подробности.

Услугата „Управление и отдаване под наем“ е индивидуална и за извършването й се подписва отделен договор. В него се определят цената, за която собственикът желае да бъде отдаден имота, подробен опис на състоянието, времето, за което ще бъде отдаден, ограничителни критерии, по които да се селектират наемателите.

Ние Ви спестяваме време и Ви осигуряваме спокойствие, гарантиран приход и свободно време като:

  • рекламираме имота, контактуваме с наемателите и организираме огледи,  подписваме договор за наем и следим за редовното плащане на наема;
  •  извършваме периодични огледи на имота, независимо дали е отдаден под наем или не (преглед за изправността на инсталации и уреди, проверка на цялата налична собственост). След направените огледи, получавате отчет за състоянието. При необходимост и след съгласуване с Вас предприемаме мерки за отстраняване на нередности или ремонти.
  • поддържаме непрекъснат контакт с Вас и Ви информираме относно наематели, разходи, приходи и други.

Ако имотът, който желаете да отдавате под наем се намира в наш ваканционен комплекс, можете да се възползвате от услугите, които предлагаме чрез търговската ни марка My Vacation in Bulgaria. Ние ще поемем всички ангажименти по категоризацията на апартамента, реклама и връзка с туроператори, посрещане и настаняване на туристи, отчетност и други.