Новите квартали на София

Пазарът на жилища се активизира след излизането от икономическата криза, особено в големите областни градове на страната. Наблюдава се засилен интерес на купувачите основно към апартаменти в новостроящи се сгради и комплекси.

В централната част на столицата застрояването е предимно със сгради старо строителство, а новите проекти са на по-високи от пазарните цени. Това породи нуждата от разрастване на града и засилено изграждане на жилищни сгради в нови райони.

Основен интерес на инвеститорите и купувачите представляват Южните и Югоизточните квартали на София: „Кръстова вада“, „Студентски град“, „Малинова долина“, „Младост“, „Манастирски ливади“, „Симеоново“ и „Драгалевци“. След активизирането на пазара район „Витоша“ е зоната с най-голямо жилищно строителство в София, като към края на 2017 година има над 270 проекта на етап строеж или инвестиционно намерение.

Ценовите равнища на имотите в изброените квартали са около средните за пазара на жилища - около 1 000 евро/кв.м, което ги прави значително по-привлекателни за купувачите, в сравнение с имотите в централната градска част. Друг основен фактор, който допринесе за бързото развитие на тези квртали е концентрацията на офиси, в които се помещават повечето ИТ и аутсорсинг компании, кол центрове и др. Така новите жилища около тях стават интересни освен за покупка с цел живеене, но и за инвестиция. Близостта до планината и летището, както и наличието на големи търговски центрове, също е предпоставка за купувачите да търсят имот в Южната част на София.

Транспортната обезпеченост на южните квартали е добра, като основни плюсове са наличието на две метро линии и бързият и лесен достъп до Южната дъга. Ускореното строителство обаче не винаги кореспондира с навременното планиране и изграждане на добра градска инфраструктура. Затова много клиенти, при търсенето на имот, се ориентират към комплекси от затворен тип.

В бъдеще се очаква стартирането на още големи проекти особено в Южните части на града, над Околовръстната дъга, където застрояването е ниско, въздухът е много по-чист и преобладават комплекси от затворен тип.