Гаранционен срок на новото строителство

Всички сгради на „Планекс“ имат гаранционен срок съгласно приетата от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Някои от по-важните гаранционни срокове за новопостроени жилищни сгради и такива със смесено предназначение са:

  • 10 години за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, както и земната основа под тях;
  • 5 години за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда (в агресивна среда - 3 години);
  • 5 години за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради.

При придобиване на имот от „Планекс“ всеки клиент получава гаранционна карта, в която са описани подробно гаранционните условия и координати за връзка с отговорно лице.

В компанията работи утвърден механизъм за управление на рекламациите съгласно стандарта на системата за управление на качеството ISO 9001:2015 от DNV GL – Business Assurance.