Документи за ипотечни кредити

При покупка на имот с ипотечен кредит банките изискват определен набор от документи.

В процеса на предварителното одобрение на клиента като лице, което е в състояние да покрие задължението си по кредита, банката ще изисква:

 • да попълните искане за отпускане на кредит, по образец на банката;
 • документи за самоличност, удостоверения за семейно положение и наличие/липса на задължения;
 • удостоверение от работодател за размер на трудово възнаграждение, както и всички други документи, удостоверяващи допълнителни доходи – договор за наем, за управление, граждански договори и други.

Този етап отнема няколко дни и е добре да бъде приключен преди избора на конкретен имот, за да придобиете представа какви средства могат да бъдат отпуснати от банката и какви ще бъдат разходите по погасяване на кредита.

 

В етапа на окончателното одобрение се извършва оценка на конкретния имот, обект на кредита. От продавача се изискват следните документи:

 • скица на имота, схема на самостоятелния обект в сградата;
 • удостоверение за тежести върху имота;
 • документ за собственост на недвижимия имот;
 • удостоверение за данъчна оценка на имота;
 • разрешение за ползване на сградата;
 • Актуално състояние на продавача, БУЛСТАТ, както и решение за продажба на управителния съвет на продавача;
 • оценка от независим оценител.

 

В случай, че сградата е в процес на строителство, ще са необходими допълнителни документи като:

 • копие от архитектурен проект;
 • Разрешение за строеж;
 • площообразуване на сградата;
 • Констативен протокол за завършен груб строеж (Акт 14) и други.

 

Често банките изискват и други специфични документи, затова се запознайте предварително с пълния списък, необходим на Вашата банка.