Деклариране на имот

Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) всеки собственик на недвижим имот в Република България е длъжен да го декларира в дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община по местонахождение на имота.

Декларирането е необходимо да се направи в срок до два месеца от:

  • датата на придобиването на имота (датата на нотариалния акт), ако той е в сграда, която вече е въведена в експлоатация, или
  • от датата на издаване на Разрешение за ползване/Удостоверение  за регистриране и въвеждане в експлоатация, в случай че към момента на придобиване на имота сградата е в строеж.

Ако сте закупили имот в гр. София, можете да го декларирате в отдел „Местни данъци и такси“ на Столична община за съответния район по административен адрес на имота.

Закупилите имот в гр. Варна могат да го декларират в Информационния център на Община Варна, намиращ се на площад „Мусала“, или в сградата на Изчислителния център на бул. „Сливница“ № 191.

При декларирането е необходимо да носите с Вас следните документи: нотариален акт (копие), Разрешение за ползване на сградата/Удостоверение  за регистриране и въвеждане в експлоатация на сградата (копие), декларация по чл. 14 от ЗМДТ (формулярът се получава на място) и документ за самоличност.

Ако собствениците са повече от един, декларирането на имота се извършва от единия от тях, а останалите се вписват във формуляра от него.

Декларирането може да се извърши и от упълномощено лице.