Накратко за ипотечните кредити

Един от най-разпространените начини за финансиране покупката на недвижим имот е ипотечният кредит. В стремежа си да се ориентира сред офертите на всички банки, купувачът е залят от огромно количество информация, съвети от познати, брокери и медии, което води по-скоро до объркване, отколкото до яснота.

Като експерти в областта на финансирането и продажбата на имоти, в следващите редове ще разясним основните етапи и ключови понятия в ипотечното кредитиране.

Най-просто казано, ипотеката представлява обезпечение на задължението към банката-кредитор с недвижим имот, собственост на кредитополучателя.  Съществуват два вида ипотеки – законова и договорна.

Законовата ипотека е най-често срещаният вариант при покупка на ново жилище. Купувачът превежда своето самоучастие по сделката, а  продавачът прехвърля имота на купувача. В нотариалния акт се вписва, че остатъкът от дължимата сума ще бъде внесен от банката-кредитор и се изготвя молба до съдия по вписванията за вписване на законна ипотека.

Договорна ипотека обикновено се ползва, когато покупката на жилището се финансира чрез ипотекиране на друг имот. В такъв случай договорната ипотека се изповядва преди да се състои сделката за закупуване на жилището.

Процесът на одобрение от банката може най-общо да се раздели на две части:

  • Предварително одобрение на купувача, като лице, което е в състояние да покрива задължението си по бъдещ кредит – извършва се въз основа на документи за доход и отнема няколко дни; добре е да се направи преди избора на конкретен имот.
  • Окончателно одобрение – изискват се документи за имота, предмет на кредита и се прави пазарна оценка (вижте списък с документите тук). 

Банките изискват също застраховка в тяхна полза върху ипотекирания имот и застраховка „Живот“ за кредитополучателя.

След като сте си изяснили основните понятия и процедури при отпускане на ипотечен кредит, се запознайте с конкретните оферти на банките. Проучете внимателно какво се предлага и кой вариант е най-удобен за Вас според индивидуалните Ви възможности.